Chúng tôi là ai

Tạ Quang Huy & Cộng Sự là một tập đoàn Tư Vấn Luật Di Trú lớn nhất nước Úc với lịch sử hơn 20 năm hoạt động, được sáng lập bởi chánh văn phòng - Tạ Quang Huy.

Tạ Quang Huy & Cộng Sự là một tập đoàn Tư Vấn Luật Di Trú lớn nhất nước Úc với lịch sử hơn 20 năm hoạt động, được sáng lập bởi chánh văn phòng - Tạ Quang Huy. Anh là người gốc Việt Nam đầu tiên được ghi nhận và phong chức Fellow cao quý từ Viện Di Tú Úc vào năm 2017. Anh cũng là người gốc Việt Nam đầu tiên được mời vào Ban Chấp Hành của Liên Đoàn Di Trú Úc từ khi Liên Đoàn mới ra đời.

Anh Tạ Quang Huy bắt đầu làm việc trong lĩnh vực tư vấn các hồ sơ phức tạp từ năm 2001. Được coi là người thụ lý hồ sơ cho ‘người ở lậu’ nhiều nhất từ trước tới nay, các hồ sơ liên quan tới tiền án tiền sự, thư tố cáo, tính xác thực cha/con, yêu cầu Bộ Trưởng can thiệp, v.v…

Luôn đặt ra mục tiêu phát triển không ngừng, cải thiện chất lượng dịch vụ cùng đội ngũ nhân viên đầy chuyên môn, Tạ Quang Huy & Cộng Sự cung cấp các dịch vụ Di Trú Úc về Hôn Nhân & Khiếu Nại tốt nhất hiện nay. Các công việc của chúng tôi được sự công nhận của Sở Đăng Ký Đại Diện Di Trú (OMARA) trực thuộc quản lý của Bộ Di Trú Úc.

Có chuyên môn về tư vấn cho các hồ sơ phức tạp, chúng tôi luôn luôn hãnh diện khi tiếp nhận hồ sơ và đại diện cho thân chủ của mình. Với mức thành công hồ sơ khá cao, chúng tôi luôn duy trì hình thức làm việc chuyên nghiệp này.

Sau 20 năm hoạt động, Tạ Quang Huy & Cộng Sự đã phát triển và mở rộng khắp nước Úc tại các thành phố lớn: Melbourne, Sydney, Cabramatta, Brisbane, Adelaide và 3 văn phòng Việt Nam.

Tạ Quang Huy & Cộng Sự cũng là công ty tư vấn di trú Úc lâu đời nhất hoạt động tại Việt Nam có đăng ký với Sở Đăng Ký Đại Diện Di Trú Úc..

Chi nhánh của chúng tôi