Nguyễn Hữu Lộc - Cộng Sự Cấp Cao

Nguyễn Hữu Lộc - Cộng Sự Cấp Cao
Nguyễn Hữu Lộc hiện tại thụ lý những hồ sơ thuộc dạng phức tạp và tính cho tới nay, Nguyễn Hữu Lộc đã tiếp cận và thụ lý hằng trăm hồ sơ tại cấp Toà Phúc Thẩm trên toàn quốc. Nguyễn Hữu Lộc cũng thường xuyên giảng dạy cho các bạn cộng sự mới gia nhập công ty.

Hãy cùng nghe những lời chia sẻ của Cộng Sự Nguyễn Hữu Lộc!

Nguyễn Hữu Lộc là một trong những cộng sự cấp cao của Tạ Quang Huy và đã gắn kết với công ty một quãng thời gian dài.

Nguyễn Hữu Lộc hiện tại thụ lý những hồ sơ thuộc dạng phức tạp và tính cho tới nay, Nguyễn Hữu Lộc đã tiếp cận và thụ lý hằng trăm hồ sơ tại cấp Toà Phúc Thẩm trên toàn quốc. Nguyễn Hữu Lộc cũng thường xuyên giảng dạy cho các bạn cộng sự mới gia nhập công ty. 

Nguyễn Hữu Lộc cũng thường xuyên xuất hiện cùng với Tạ Quang Huy trong những buổi họp mặt quan trọng tại quốc hội Úc cũng như những buổi gặp gỡ thảo luận về chính sách với các chính trị gia Úc. 


“Để làm 1 bộ hồ sơ, cái khó nhất là giữ được mối quan hệ của khách hàng với công ty từ ngày bắt đầu đến ngày cuối cùng có quyết định của bộ hồ sơ, bằng niềm tin, bằng năng lực của bản thân cũng như của công ty.

– Nguyễn Hữu Lộc, Cộng Sự Cấp Cao

Đây là lời chia sẻ của Cộng Sự Nguyễn Hữu Lộc - người đã gắn bó cùng Tạ Quang Huy & Cộng Sự 3 năm vừa qua.


nguyen huu loc cong su cap cao Mr. Nguyễn Hữu Lộc

Cộng Sự Cấp Cao

MARN: 1795573

T:  (03) 9574 2886

M: 0478 677 776


Là người trực tiếp phụ trách những hồ sơ di trú phức tạp và quản lý bộ phận visa kinh doanh và đầu tư, Hữu Lộc là một trong những cộng sự gặt hái được nhiều thanh công trong thời gian ngắn nhất. 

Hiện tại, anh vẫn cố gắng phát triển bản thân, vì biết “mấy trăm bộ hồ sơ đã làm vẫn chưa lột tả hết khía cạnh Di Trú”.

Năm 2020, Tạ Quang Huy & Cộng Sự đã công khai tiếp nhận hồ sơ dạng đầu tư và Nguyễn Hữu Lộc cũng là 'team leader' của thể loại visa dành cho những doanh nhân thành đạt này. 


Tags: cong su | di tru | ta quang huy va cong su

Share: